Trang chủ Tư vấn tên miền Gia hạn tên miền, việc cần làm với các chủ thể sở hữu tên miền

Gia hạn tên miền, việc cần làm với các chủ thể sở hữu tên miền

Trên thực tế người dùng không cần phải nhớ địa chỉ IP của website mà chỉ cần  biết đến tên miền website là được. Tên miền là địa chỉ của website trên internet và được cấp một địa chỉ IP riêng nên nó là duy nhất và không có sự trùng lặp. Để sở hữu website lâu dài chủ thể ngoài việc mua tên miền còn phải gia hạn tên miền định kỳ để sở hữu website. Đơn giản là vì việc mua tên miền không phải là sở hữu vĩnh viễn tên miền mà thực tế chỉ là bạn thuê tên miền đó trong một khoảng thời gian nhất định từ nhà cung cấp. Khi hết hạn bạn sẽ được ưu tiên sở hữu và phải ra hạn tên miền để tiếp tục sở hữu nó.

Nguyên tắc  gia hạn tên miền

Gia hạn tên miền thực tế là mua thêm thời gian sở hữu tên miền từ nhà cung cấp. Đó là công việc mà chủ thể phải làm để duy trì hoạt động của tên miền.

–  Tên miền sau khi được cấp phép phải đóng phí duy trì hoạt động hàng năm

–  Đóng phí duy trì này là trách nhiệm của chủ thể tên miền và sẽ được thực hiện tại nhà đăng ký đang quản lý tên miền.

–  Số năm duy trì: tối thiểu 1 năm, tối đa tùy thuộc vào nhu cầu của chủ thể.

–  Có thể thực hiện gia hạn tên miền tại bất cứ thời điểm nào trong vòng đời của tên miền, trừ các trường hợp:

+) Tên miền đang trong quá trình chuyển đổi nhà đăng ký.

+) Tên miền đang trong trạng thái xử lý thu hồi.

>>> Đăng ký tên miền tại iNET

Gia hạn tên miền
                                      Gia hạn tên miền

–  Đối với các tên miền đang bị tạm ngừng do quá hạn sử dụng, chủ thể có 30 ngày kể từ ngày tên miền bị tạm ngừng để thực hiện gia hạn và khôi phục lại hoạt động cho tên miền của mình.

–  Chủ thể cần lưu tâm đến thời điểm gia hạn của tên miền. Kiểm tra ten mien về ngày hết hạn và các thông tin liên quan tại WHOIS.

Quy trình gia hạn tên miền

–  Chủ thể tên miền liên hệ với nhà đăng ký tên miền để gia hạn tên miền

–  Nhà đăng ký thực hiện gia hạn tên miền: tiếp nhận yêu cầu từ chủ thể. Kiểm tra tên miền, nếu tên miền không vi phạm các điều khoản và không bị cấm gia hạn tên miền thì thực hiện gia hạn tên miền.

–  Nhà đăng ký thông báo kết quả gia hạn tên miền cho khách hàng

–  Chủ thể tên miền kiểm tra lại thông tin tên miền tai WHOIS

Bạn đã xem?

Ba báo cáo cho thấy xu hướng trong thị trường tên miền

Ba báo cáo hàng tháng này có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *