Tư vấn chọn tên miền

0fa829c5-41e3-47a2-84ec-d256a7eb25d0

Tên miền (Domain) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty hoặc thương hiệu của doanh nghiệp. Bạn cần tìm cho mình một tên miền phù. Tên miền có ba dạng:  Tên miền quốc tế dạng: www.tencongty.com  (.net, .biz .org, .info…) Tên miền …

Read More »