Trang chủ Tin tức DNS trên Blockchain: Sự phát triển tiếp theo của tên miền?

DNS trên Blockchain: Sự phát triển tiếp theo của tên miền?

1.Tóm lược

DNS (Domain Name System), là một dịch vụ trung tâm của cách thức hoạt động của Internet. Nó là nền tảng cho hoạt động của nhiều dịch vụ như trang web, máy chủ mail, điện thoại VoIP và nhiều dịch vụ khác.

Trong hơn 30 năm, nhiều phần mở rộng và chức năng đã được thêm vào DNS, về mặt kỹ thuật điều này làm tăng độ phức tạp của cơ sở hạ tầng.

Công nghệ Blockchain có thể là một bước tiến đáng kể cho DNS, mang lại một số lợi thế và chức năng mới.

2. DNS

DNS (Domain Name System), là một dịch vụ trung tâm của cách thức hoạt động của Internet. Nó hoạt động như một thư mục công cộng liên kết tên miền với các tài nguyên trên Internet, chẳng hạn như địa chỉ IP. Khi người dùng nhập địa chỉ vào trình duyệt của mình, máy chủ DNS sẽ dịch địa chỉ dễ hiểu của con người thành địa chỉ IP mà máy tính và mạng có thể hiểu được. Đây là phân giải DNS.

Hệ thống này, được tạo ra vào năm 1983, là nền tảng cho hoạt động của nhiều dịch vụ như trang web, máy chủ thư, điện thoại VoIP và nhiều dịch vụ khác. Nó không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chức năng và bảo mật. Thật vậy, DNS phải đảm bảo:

  • Tính khả dụng: dịch vụ DNS không có sẵn sẽ dẫn đến gián đoạn dịch vụ.
  • Tính toàn vẹn: dữ liệu có trên DNS (được liên kết với tên miền) không được bị hỏng.
  • Bảo mật: để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, DNS thực hiện các giải pháp khác nhau để tăng tính bảo mật của các yêu cầu DNS. Nếu các yêu cầu không được bảo mật, có thể phân tích thông tin duyệt web của người dùng.

Hệ thống tên miền dựa trên mô hình tin cậy tập trung . Nó được phân phối trên khắp thế giới và được quản lý bởi các tác nhân khác nhau theo cách phân cấp , ở nhiều cấp độ; cấp cơ sở, cấp đầu tiên nơi tiện ích mở rộng được quản lý bởi tổ chức đăng ký tên miền, sau đó cấp thứ hai do tổ chức đăng ký tên miền quản lý. Toàn bộ sự việc được điều khiển bởi ICANN , cơ quan quản lý Internet.

Trong hơn 30 năm, nhiều phần mở rộng và chức năng đã được thêm vào DNS, về mặt kỹ thuật, điều này làm tăng độ phức tạp của cơ sở hạ tầng.

Công nghệ Blockchain có thể là một bước tiến đáng kể cho DNS, mang lại một số lợi thế và chức năng mới.

3. Blockchain

Blockchain là một cấu trúc dữ liệu có thể truy cập được cho tất cả mọi người và được phân phối qua một mạng phi tập trung ; dữ liệu được sao chép trên mỗi nút của mạng, không có cơ quan trung ương. Mọi người đều có khả năng đọc nội dung của nó, thêm dữ liệu và thậm chí tham gia mạng. Khái niệm này được triển khai lần đầu tiên vào năm 2009 với Bitcoin, nhưng ngày nay có rất nhiều công nghệ Blockchain khác nhau, mỗi công nghệ có những đặc tính riêng.

Dữ liệu được nhập trên Blockchain thông qua các giao dịch. Các giao dịch được nhóm thành các khối, mỗi khối sau đó được xác nhận bởi mạng và sau đó tập hợp lại với nhau. Do đó, một Blockchain chứa lịch sử của tất cả các giao dịch được thực hiện kể từ khi nó được tạo ra.

Các quy tắc xác thực được viết trong giao thức Blockchain , mà mỗi thành viên của mạng đều tôn trọng. Để đảm bảo tuân thủ các quy tắc của nó, các giao thức Blockchain dựa trên các thuật toán đồng thuận , được biết đến nhiều nhất là Proof of Work . Các thuật toán này đảm bảo tính toàn vẹn , bất biến và bảo mật của dữ liệu trên Blockchain.

4. Công nghệ Blockchain đáp ứng một số nhu cầu DNS:

  • Tính khả dụng : không thể dừng một mạng ngang hàng, phi tập trung. Nó có thể thay thế hoặc bổ sung cho cơ sở hạ tầng Anycast.
  • Tính toàn vẹn : giao thức đồng thuận của một Blockchain đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Hơn nữa, dữ liệu không thể được sửa đổi. Các thuộc tính này sẽ loại bỏ nhu cầu về DNSSEC và lễ gia hạn khóa nổi tiếng của nó.
  • Tính bảo mật : Các yêu cầu được thực hiện để đọc dữ liệu Blockchain có thể được gói gọn trong một kênh HTTPS giống như giao thức DNS qua HTTPS (DoH). Ngày nay, có rất ít trình giải quyết DoH, vì vậy lưu lượng truy cập được tập trung xung quanh một số tác nhân hạn chế. Việc sử dụng Blockchain sẽ cung cấp khả năng truy vấn bất kỳ nút nào trên mạng, do đó hạn chế sự tập trung và SPF (điểm lỗi duy nhất).

Do đó, dữ liệu có trong các tệp vùng DNS , tức là cấu hình tên miền, có thể được phân phối trên một Blockchain . Mỗi người chơi (nhà đăng ký, công ty đăng ký) có thể tương tác trực tiếp với Blockchain này để quản lý tên miền. Đây là ý tưởng về DNS trên Blockchain .

5. Nhu cầu mới

Trong những năm gần đây, với sự xuất hiện của công nghệ Blockchain, các phương tiện trao đổi giá trị mới đã phát triển, đặc biệt là với token hóa, tài sản tiền điện tử và các ứng dụng phi tập trung ( dapps ); chúng ta nói về Web 3.0, hay Internet of Value .

Ví kỹ thuật số và các ứng dụng phi tập trung hoạt động với các số nhận dạng khó đọc, ví dụ: 0x483add28edbd9f83fb5db0289c7ed48c83f55982 cho một địa chỉ ví.

Việc có thể liên kết loại địa chỉ này với các tên miền , trong một hệ thống đặt tên phổ biến, có thể là mối quan tâm thực sự cho các ứng dụng Web của ngày mai. Có thể có một ví tài sản tiền điện tử hoặc một ứng dụng phi tập trung được định cấu hình trực tiếp đằng sau một tên miền . Điều này cũng có thể hữu ích cho nhận dạng kỹ thuật số của các công ty và thương hiệu của họ.

6. DNS trên Blockchain, ngày nay

Nhiều dự án hệ thống đặt tên trên Blockchain hiện đang được phát triển, mỗi dự án có một triển khai riêng.

Một số ứng dụng đề xuất các phần mở rộng tên miền mới (TLD), chẳng hạn như .bit, .zil, .crypto, .eth , v.v. Điều này đặc biệt đúng với Namecoin và UnstoppableDomains . Các hệ thống này hoàn toàn độc lập với DNS và ICANN truyền thống. Việc đăng ký do người dùng trực tiếp quản lý và việc phân giải tên thường được thực hiện thông qua tiện ích mở rộng của trình duyệt. Trình duyệt Opera gần đây đã tích hợp độ phân giải của các tên miền này.

Các ứng dụng này có chức năng và việc đăng ký tên không được kiểm soát. Do đó, có rất nhiều trường hợp cybersquatting . Người dùng đăng ký tên với hy vọng bán lại chúng và kiếm lợi nhuận. Điều này rõ ràng đặt ra một vấn đề cho các chủ sở hữu nhãn hiệu và chắc chắn sẽ ngăn cản việc các công ty áp dụng các giải pháp này.

Các dự án khác đề xuất các giải pháp bổ sung cho DNS. Đặc biệt, Ethereum Name Service (ENS) cung cấp một hệ thống tên trên Blockchain tích hợp với DNS truyền thống. Nếu bạn là chủ sở hữu tên miền và có thể chứng minh điều đó bằng đăng ký DNSSEC, thì bạn có thể đăng ký cùng tên này trên dịch vụ Blockchain. Điều này cho phép bạn kết hợp những ưu điểm của DNS truyền thống và DNS trên Blockchain.

Các phần mở rộng .kred, .xyz và .luxe đã hỗ trợ tích hợp này trên Blockchain và ENS có kế hoạch đề xuất nó cho tất cả các phần mở rộng tương thích với DNSSEC . Dự án này khá hứa hẹn, Ethereum Name Service gần đây đã tham gia DNS-OARC (Trung tâm Nghiên cứu, Phân tích và Hoạt động DNS).

Bạn đã xem?

Phiên đấu giá Bitcoin.xyz sẽ cao bao nhiêu?

  Đấu giá đạt 10.000 đô la với 11 ngày nữa. .Xyz đã trở thành …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *