Trang chủ Tin tức Đổi tên miền sang IP như thế nào? Cách làm đơn giản?

Đổi tên miền sang IP như thế nào? Cách làm đơn giản?

1. Vì sao phải đổi tên miền sang IP?

Khi ở trên mạng, việc truy cập tên miền chỉ khả dụng thông qua Dịch vụ tên miền (hoặc DNS như được biết đến rộng rãi). Một phần của DNS này là cung cấp một hệ thống mà các tên miền có thể được truy cập và tương tác với nhau.

>>> Địa chỉ IP là gì?

DNS chịu trách nhiệm chuyển đổi tên miền thành địa chỉ Giao thức Internet (hoặc IP). Ví dụ: ‘ CNET.com ‘ sẽ được chuyển đổi thành một cái gì đó như sau: 64.30.224.118 cho mục đích nhận dạng trên internet. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ Tên miền nào thành địa chỉ IP tương đương và ngược lại.

2. Cách chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP?

Tên miền thành địa chỉ IP bằng Dấu nhắc lệnh:

Bước 1:  Mở Dấu nhắc lệnh. [Nhập ‘CMD’ trong RUN]

Bước 2: Nhập NSLOOKUP Cnet.com [Tên miền của bạn ở đây] và nhấn Enter. Bạn có thể thấy Địa chỉ IP của Cnet.com là: 64.30.224.118 như đã đề cập trước đó.

3. Sử dụng Online Converters để chuyển Tên miền thành Địa chỉ IP:

Bạn có thể thực hiện việc này bằng dấu nhắc lệnh hoặc bạn có thể bỏ qua mọi phiền phức và thực hiện trực tiếp với các trình chuyển đổi trực tuyến có sẵn.

Dưới đây là một số công cụ chuyển đổi trực tuyến tốt nhất:

Dữ liệu HCI

Dữ liệu HCI cung cấp cho bạn Địa chỉ IP khi nhập tên miền và ngược lại. Bạn cũng có thể nhập Địa chỉ IP của một miền không xác định và tìm tên miền cũng như vị trí quốc gia.

OK vậy là đã xong- chúc các bạn thành công.

Bạn đã xem?

DNS trên Blockchain: Sự phát triển tiếp theo của tên miền?

1.Tóm lược DNS (Domain Name System), là một dịch vụ trung tâm của cách thức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *