Trang chủ Đăng ký tên miền Các cách chuyển hướng tên miền mà không cần thay đổi URL

Các cách chuyển hướng tên miền mà không cần thay đổi URL

Trong bài viết này, tenmieninet.vn sẽ chỉ cho bạn một số cách để chuyển hướng một miền đến một URL khác mà không cần thay đổi tên miền. Mặc dù đây không phải là một thiết lập điển hình, nhưng có thể có những trường hợp cần thiết. OK bắt đầu nhé!

1. Chuyển hướng và giữ mọi thứ sau URL

Tùy chọn đầu tiên sẽ hiển thị tất cả cùng một nội dung trên một URL như bạn làm với URL khác. Ví dụ: nếu bạn vừa thay đổi miền của mình thành DomainB.com, nhưng bạn vẫn có nhiều khách truy cập vào DomainA.com, bạn sẽ sử dụng điều này để hiển thị cho họ tất cả nội dung hiện có trên miền mới mà không cần để cập nhật cả hai trang web.

Để thực hiện việc này, bạn sẽ sửa đổi tệp .htaccess của mình cho miền mà người dùng của bạn sẽ truy cập và chèn các dòng mã sau:

RewriteCond% {HTTP_HOST} ^ DomainA.com 
RewriteRule ^ (. *) Https://DomainB.com/$1 [P]

Nếu bạn đang sử dụng trình quản lý tệp trong cPanel, hãy đảm bảo rằng bạn có tùy chọn hiển thị các tệp ẩn đã chọn.

Cảnh báo: Nếu sử dụng tùy chọn này, các công cụ tìm kiếm như Google hoặc Bing sẽ thấy nhiều trang web có cùng nội dung và có thể gây giảm xếp hạng ở một hoặc cả hai trang. Từ quan điểm SEO, lựa chọn tốt nhất của bạn là tạo chuyển hướng 301

Chuyển hướng trên làm gì?
Sau khi thêm dòng này vào tệp .htaccess của bạn, bạn sẽ có thể truy cập DomainA.com/YourPage và nó sẽ hiển thị nội dung từ DomainB.com/YourPage

2. Chuyển hướng một tên miền đến một url cụ thể

Có một cách khác bạn có thể thực hiện chuyển hướng để hiển thị một URL cụ thể, nhưng cũng giữ nguyên tên miền. Nếu bạn muốn khách truy cập vào DomainA.com với một trang cụ thể khi làm như vậy, bạn có thể sử dụng mã này:

RewriteCond% {HTTP_HOST} ^ DomainA.com
RewriteRule ^ (. *) Https://DomainB.com/PathToPageHere [P]

Bạn sẽ sử dụng phương pháp này nếu, ví dụ, bạn có một blog bên ngoài, chẳng hạn như một blog trên blogspot.com hoặc có thể một giỏ hàng trên etsy.com mà bạn muốn mọi người truy cập vào miền của mình mà không cần lưu trữ đầy đủ miền ở đó. Giờ đây, khách truy cập có thể truy cập trang web của bạn bằng tên miền của bạn, nhưng xem nội dung của một URL bên ngoài.

Cảnh báo: Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn này và các liên kết tuyệt đối trên trang web của mình (có nghĩa là các liên kết của bạn đi đến URL đầy đủ chứ không chỉ là một tệp riêng lẻ) thì bất kỳ liên kết nào cũng sẽ chuyển đến trang web ban đầu được liên kết với liên kết đó.

3. Chuyển hướng một địa chỉ IP

Đôi khi, sẽ có một yêu cầu chuyển hướng một địa chỉ IP đến một URL cụ thể. Đoạn mã sau đây cho biết cách thực hiện điều này trong tệp .htaccess.

#Chuyển hướng tất cả địa chỉ IP (thay thế ## bằng các chữ số địa chỉ IP) đến cùng một https://domain_name.com

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^##.##.##.##
RewriteRule (.*) https://domain_name.com/$1 [R=301,L]

Bạn đã xem?

Hướng Dẫn Chọn Tên Miền Domain Phù Hợp Để SEO?

Chọn domain hay tên miền nào phù hợp với SEO đang là chủ đề được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *