Trang chủ Đầu tư tên miền Làm thế nào để đưa ra một tên miền tốt?

Làm thế nào để đưa ra một tên miền tốt?

1. Việc tạo ra một tên miền tốt

Chiều dài : Khi nói đến một tên miền, ít hơn nhiều. Tên ngắn hơn dễ nhớ và đánh máy, có nghĩa là người dùng có nhiều khả năng tìm thấy bạn hơn. Nó cũng dễ dàng hơn để nổi bật khi có ít hơn để đọc. Đó là một ý tưởng tốt không nên vượt quá 2-3 từ.

Tính đơn giản : Bạn muốn mọi người nhớ tên miền của bạn và gõ chính xác. Từ hoặc tên hoặc cụm từ phức tạp có thể khó nhớ và đánh vần đúng cách.

Từ khoá : Các từ có liên quan giúp người dùng tìm thấy bạn trong một tìm kiếm và nhận ra những gì bạn làm trong nháy mắt. Từ khoá có thể bao gồm những gì bạn làm hoặc cung cấp (như “cà phê” hoặc “làm sạch”), hoặc thậm chí cả vị trí của bạn. Bao gồm vị trí của bạn trong tên miền của bạn có thể giúp bạn nhắm mục tiêu khách hàng và người dùng địa phương.

Tên thương hiệu : Tên miền của bạn nên phản ánh thương hiệu của bạn và ngược lại. Thương hiệu có thể mất thời gian để phát triển và bao gồm tên thương hiệu duy nhất của bạn trong miền của bạn có thể giúp bạn nổi bật, giành được sự công nhận và tăng lượt truy cập vào trang web của bạn. (Khi tạo tên thương hiệu và tên miền của bạn, chỉ cần đảm bảo không sử dụng bất kỳ tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu hiện có.)

Tên trang web : Mặc dù có vẻ như hiển nhiên, tên miền của bạn phải giống với tên thương hiệu của bạn hoặc càng gần với nó càng tốt. Bạn không muốn nhầm lẫn giữa những người nhập tên miền của bạn và truy cập vào trang web có tên khác.

Tốt, không hoàn hảo : Nhiều người bắt đầu cố gắng để chọn một cái tên hoàn hảo, khi mà thời gian đó có thể được dành để xây dựng một thương hiệu tuyệt vời xung quanh một tên miền hoàn hảo phong nha. Đừng để lựa chọn một miền hoàn hảo giữ bạn trở lại từ khi bắt đầu kinh doanh hay dự án của bạn.

Xem thêm: đăng ký tên miền theo từ khóa – “Thông minh” hay “ngu dốt”

2. Những điều cần tránh

Một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến cách mọi người nhận thấy tên miền của bạn, chẳng hạn như:
Số hoặc dấu gạch ngang trong tên của bạn. Những nhân vật này khó đánh máy và có thể làm giảm sự tin cậy được nhận thức của trang web của bạn.

Những cách viết hay những từ có thể được đánh vần theo những cách khác nhau (như “cách” hay “quá”). Đây có thể khiến mọi người khó tìm trang web của bạn.

Bỏ lỗi. Điều này có thể làm cho trang web của bạn có vẻ đáng ngờ và làm cho mọi người lo lắng đó là trang lừa đảo hoặc phần mềm độc hại.

Nhãn hiệu và nhãn hiệu được các công ty khác sử dụng. Không bao giờ được sử dụng trong tên miền của bạn; Cố gắng làm như vậy có thể dẫn đến hành động pháp lý và đình chỉ tên miền của bạn.

OK bạn có thể tham khảo và tìm những tên miền thật đẹp tại https://inet.vn/dang-ky-ten-mien nhé.

Bạn đã xem?

Ba báo cáo cho thấy xu hướng trong thị trường tên miền

Ba báo cáo hàng tháng này có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *